Oświadczenie i zgoda na start

W zakładce „Zapisy” udostępniliśmy wzór oświadczenia uczestnika oraz zgodę na start osoby niepełnoletniej.

Druki będą również dostępne w biurze rajdu.

Oświadczenie – wzór:

http://pazurgryfa.slupsk.pl/wp-content/uploads/2023/03/oswiadczenie.pdf

Zgoda na start osoby niepełnoletniej:

http://pazurgryfa.slupsk.pl/wp-content/uploads/2023/03/zgoda.pdf

Dodaj komentarz