Komunikat startowy

Posted on by

1. Zespół Organizacyjny:

Tomasz Wiktorzak – kierownik zawodów, sędzia główny, budowniczy tras pieszych tel. +48 602 268 966
Sławomir Ćwirko – współorganizator, budowniczy tras pieszych obsługa techniczna zawodów, STOPA Słupsk
Wojciech Wilkowski – współorganizator, obsługa techniczna zawodów, SSI Aktywni Damnica
Krzysztof Świetlik – budowniczy tras rowerowych

2. Termin i miejsce zawodów:

2 lipca 2016 roku, Gimnazjum im. Czesława Miłosza, ul. Jana III Sobieskiego 3, Dębnica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie. Zawody odbywają na terenie i okolicy Doliny Słupi.

3. Baza i biuro zawodów:

Gimnazjum im. Czesława Miłosza, ul. Jana III Sobieskiego 3, Dębnica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie .( http://gimnazjum.netserwis24.pl/index.php). Zapewniamy nocleg w warunkach turystycznych (własna karimata) w dniach 01-03 lipca.

4. Forma rozgrywania zawodów:

· Trasa Piesza TP15 – indywidualna (dopuszczalne są zespoły 4 osobowe jako 1 team)
· Trasa Piesza TP50 – indywidualna
· Trasa Rowerowa TR 50 – indywidualna
· Trasa Rowerowa TR 140 – indywidualna
Wszystkie trasy pokonywane są w formule scorelauf – czyli zaliczanie punktów kontrolnych w dowolnej kolejności, bez tzw. punktów stowarzyszonych.

5. Program zawodów:

01 lipca 2016

18:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

02 lipca 2016

05:30 – Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu: trasy TR140, TP 50.
06:45 – Odprawa techniczna – trasa TR140.
07:00 – Start trasy TR140.
07:15 – Odprawa techniczna – trasa TP50.
07:30 – Start trasy TP50.
08:00 – Praca sekretariatu rajdu – trasy TR50, TP15.
09:45 – Odprawa techniczna trasy TR50.
10:00 – Start trasy TR50.
10.45 – Odprawa techniczna trasy TP15.
11:00 – Start trasy TP15.
14:00 – Rozpoczęcie mini festynu w bazie rajdu. Wiele atrakcji przygotowanych dla uczestników i ich gości, a szczególnie dla najmłodszych. Zabawę przygotowuje GOK Dębnica Kaszubska wraz z innymi partnerami RnO Pazur Gryfa. W pazurowym miasteczku znajdować będą się stoiska gastronomiczne oraz partnerów rajdu.

16:00 – Zamknięcie mety trasy TR 50.
17.00 – Zamknięcie mety trasy TP15.
20.30 – Zamknięcie mety trasy TP50.
21.00 – Zamknięcie mety trasy TR 140.

Ceremonie rozdania nagród odbędą się sukcesywnie w zależności od przybycia uczestników na metę rajdu. Informacja bieżąca w bazie zawodów.

03.07.2015

11.00 – opuszczenie Bazy Rajdu.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej (elektronicznezapisy.pl/event/499/signup.html) oraz poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów wraz z przedstawieniem dowodu wpłaty (dotyczy wpłat przelewem w ostatnim dniu czyli 30.06.2015) .

7. Świadczenia startowe

·posiłek regeneracyjny po rajdzie
·punkty odżywcze z wodą i posiłkiem energetycznym na trasach (info przed startem)
·woda i napoje na mecie rajdu
·komplet kolorowych map i materiałów startowych,
·nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
·szatnie, toalety i prysznice w bazie zawodów,
·wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata

8. Postanowienia końcowe

·zawody odbędą się bez względu na pogodę,
·uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
·zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie zawodów,
·uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do świadczeń,
·na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,
·za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
·obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,
·ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

Dodaj komentarz