Komunikat Startowy

1. Zespół Organizacyjny:
Tomasz Wiktorzak – kierownik zawodów, sędzia główny, budowniczy tras pieszych tel. +48 602 268 966
Sławomir Ćwirko – współorganizator, obsługa techniczna zawodów, STOPA Słupsk
Wojciech Wilkowski – współorganizator, obsługa techniczna zawodów, SSI Aktywni Damnica
Krzysztof Świetlik – budowniczy tras rowerowych

2. Termin i miejsce zawodów:
1 lipca 2017 roku, Zespół Szkół w Biesowicach, Biesowice 38, 77-230 Kępice , powiat słupski, woj. pomorskie. Zawody odbywają na terenie i okolicy Doliny Wieprzy.

3. Baza i biuro zawodów:
Zespół Szkół w Biesowicach, Biesowice 38, 77-230 Kępice, powiat słupski, woj. pomorskie ( http://www.zs-biesowice.pl/ ) . Zapewniamy nocleg w warunkach turystycznych (własna karimata) w dniach 30.06-02.07

4. Forma rozgrywania zawodów:
· Trasa Piesza TP 13 – indywidualna (dopuszczalne są zespoły 4-osobowe jako jeden team)
· Trasa Piesza TP 25 – indywidualna
· Trasa Piesza TP 50 – indywidualna
· Trasa Rowerowa TR 50 – indywidualna
· Trasa Rowerowa TR 100 – indywidualna
Wszystkie trasy pokonywane są w formule scorelauf – czyli zaliczanie punktów kontrolnych w dowolnej kolejności, bez tzw. punktów stowarzyszonych.

5. Program zawodów:

30 czerwca 2017
18:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

01 lipca 2017
05:30 – Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu: trasy TR100, TP 50.
06:45 – Odprawa techniczna – trasa TR100.
07:00 – Start trasy TR100.
07:15 – Odprawa techniczna – trasa TP50.
07:30 – Start trasy TP50.
08:00 – Praca sekretariatu rajdu – trasy TR50, TP13. TP25.
09:00 – Odprawa techniczna trasy TP25.
09:15 – Start trasy TP25.
09:45 – Odprawa techniczna trasy TR50.
10:00 – Start trasy TR50.
10.45 – Odprawa techniczna trasy TP13.
11:00 – Start trasy TP13.
16:00 – Rozpoczęcie mini festynu w bazie rajdu. Wiele atrakcji przygotowanych dla uczestników i ich gości, a szczególnie dla najmłodszych. Zabawę przygotowuje Sołectwo Biesowice wraz z innymi partnerami RnO Pazur Gryfa. W pazurowym miasteczku znajdować będą się stoiska gastronomiczne oraz partnerów rajdu.
18:00 – Zamknięcie mety trasy TP 13,TR50.
18:15 – Zamknięcie mety trasy TP25 .
20:00 – Zamknięcie mety trasy TR 100.
20:30 – Zamknięcie mety trasy TP50.

Ceremonie rozdania nagród odbędą się sukcesywnie w zależności od przybycia uczestników na metę rajdu. Informacja bieżąca w bazie zawodów.

02.07.2017
11.00 – opuszczenie Bazy Rajdu.

6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://elektronicznezapisy.pl/event/1840.html / oraz poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów wraz z przedstawieniem dowodu wpłaty (dotyczy wpłat przelewem w ostatnim dniu czyli 30.06.2017) .

7. Świadczenia startowe
· posiłek regeneracyjny po rajdzie
· punkty odżywcze z wodą i posiłkiem energetycznym na trasach (info przed startem)
· woda i napoje na mecie rajdu
· komplet kolorowych map i materiałów startowych,
· nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
· szatnie, toalety i prysznice w bazie zawodów,
· wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata

8. Postanowienia końcowe
· zawody odbędą się bez względu na pogodę,
· uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
· zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie zawodów,
· uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do świadczeń,
· na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,
· za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
· obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,
· ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,