Komunikat Startowy

Komunikat Startowy PAZUR GRYFA 2018

1. Zespół Organizacyjny:
Sławomir Ćwirko – kierownik zawodów, sędzia główny, budowniczy tras pieszych i rowerowych tel. +48 602 449 660
Sebastian Zabielski – współorganizator, budowniczy tras pieszych, szef bazy zawodów
STOPA Słupsk – pomoc przy organizacji

2. Termin i miejsce zawodów:
3 listopada 2018 roku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Sobieskiego 3, 76-250 Dębnica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie. Zawody odbywają na terenie i okolicy Doliny Słupi.

3. Baza i biuro zawodów:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Sobieskiego 3, 76-250 Dębnica powiat słupski, woj. pomorskie. Zapewniamy nocleg w warunkach turystycznych (własna karimata) w dniach 2.11.2018 – 4.11.2018

4. Forma rozgrywania zawodów:
· Trasa Piesza TP 10 – indywidualna i zespołowa
· Trasa Piesza TP 25 – indywidualna
· Trasa Piesza TP 50 – indywidualna
· Trasa Rowerowa TR 50 – indywidualna
· Trasa Rowerowa TR 100 – indywidualna
Wszystkie trasy pokonywane są w formule scorelauf – czyli zaliczanie punktów kontrolnych w dowolnej kolejności, bez tzw. punktów stowarzyszonych.

5. Parametry tras
– TR100 – odległość optymalna 105,3 km , odległość azymutalna 78,2km
– TR50 – odległość optymalna 54,6 km , odległość azymutalna km
– TP50 – odległość optymalna 53,1 km , odległość azymutalna 40,8km
– TP25 – odległość optymalna 28,4 km , odległość azymutalna 21,8 km
– TP10 – odległość optymalna 10,6 km , odległość azymutalna km 9,2km

6. Program zawodów:

2 listopada 2018
18:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu, aczkolwiek sala gimnastyczna dla celów noclegowych będzie dostępna po 21.00

3 listopada 2018
05:30 – Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu: trasy TR100, TP 50.
06:45 – Odprawa techniczna – trasa TP50.
07:00 – Start trasy TP50.
07:15 – Odprawa techniczna – trasa TR100.
07:30 – Start trasy TR100.
08:00 – Praca sekretariatu rajdu – trasy TR50, TP10. TP25.
08:45 – Odprawa techniczna trasy TP25.
09:00 – Start trasy TP25.
09:45 – Odprawa techniczna trasy TR50.
10:00 – Start trasy TR50.
10.45 – Odprawa techniczna trasy TP10.
11:00 – Start trasy TP10.
17:00 – Zamknięcie mety trasy TP 10,TR50.
18:00 – Zamknięcie mety trasy TP25 .
18:30 – Zamknięcie mety trasy TR 100.
20:00 – Zamknięcie mety trasy TP50.

Ceremonie rozdania nagród odbędą się sukcesywnie w zależności od przybycia uczestników na metę rajdu. Informacja bieżąca w bazie zawodów.

04.11.2018
9.00 – opuszczenie Bazy Rajdu.

7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://elektronicznezapisy.pl/event/3086.html oraz poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów wraz z przedstawieniem dowodu wpłaty (dotyczy wpłat przelewem w ostatnim dniu czyli 2.11.2018) .

8. Świadczenia startowe
· posiłek regeneracyjny po rajdzie
· punkty odżywcze z wodą i posiłkiem energetycznym na trasach (TP50 i TR100)
· woda i napoje na mecie rajdu
· komplet kolorowych map i materiałów startowych,
· nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
· szatnie, toalety i prysznice w bazie zawodów,
· wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata

9. Postanowienia końcowe
· zawody odbędą się bez względu na pogodę,
· uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
· zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie zawodów,
· uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do świadczeń,
· na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,
· za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
· obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,
· ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,
· parking publiczny na ok. 40 samochodów dostępny przy szkole