Regulamin

Posted on by

Regulamin Rajdu na Orientację Pazur Gryfa 15-16 Maja 2021

1. Rajd na Orientację „Pazur Gryfa” jest rajdem sportowo-turystycznym.

2. Cele Rajdu:

• potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,
• sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
• popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
• popularyzacja walorów turystyczno – edukacyjnych Nadleśnictwa Warcino,
• wyłonienie Mistrzów Polski Lekarzy w Rajdach na Orientację,
• integracja sympatyków turystyki.

3.Baza rajdu i termin.

Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek SOBÓTKA, Obłęże 48, 77-230 Kępice, , powiat słupski, województwo pomorskie.
Rajd odbędzie się w dniach 15-16 maja 2021 roku.

4.Zespół Organizacyjny:

• Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA Słupsk
• Kierownictwo Rajdu–Sławomir Ćwirko,Tomasz Wiktorzak,Sebastian Zabielski
• budowniczy trasy TP25 – Sebastian Zabielski
• budowniczy trasy TR120, TRb50 i sędzia główny – Sławomir Ćwirko

5.Trasy:

– Trasa piesza TP25 (ok.25 km) – trasa dla średnio zaawansowanych. Limit uczestników 150 osób. W ramach tej trasy zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski Lekarzy w Rajdach na Orientację na 25km
– Trasa piesza TP50 (ok. 50 km), trasa trudna i długa, przeznaczona dla zaawansowanych uczestników imprez na orientację, zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację . Limit uczestników – 100 osób. W ramach tej trasy zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski Lekarzy w Rajdach na Orientację na 50km
– Trasa rowerowa TR120 (ok. 120 km) – trasa trudna, przeznaczona dla doświadczonych i wytrzymałych rowerzystów, zaliczana do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację. Mniej wytrwali kolarze mogą zaliczyć połowę trasy – będą specjalne nagrody. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Rowerowych Rajdach na Orientację – będą przeprowadzone w ramach trasy TR120. Do zaliczenia będzie połowę z tej trasy – ok. 60 km
– Trasa rowerowa bonusowa 50km TRB50 – trasa trudna, dodatek dla startujących na TR120 dzień wcześniej.

6. Program zawodów

14 maja 2021 (piątek)

18:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

15 maja 2021 (sobota)

06:30 – Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu.
07:15 – Odprawa techniczna – trasa TP50.
07:30 – start trasy TP50.
08:15 – Odprawa techniczna – trasa TR120 i Rowerowe Mistrzostwa Polski Lekarzy
08:30 – start trasy TR120 i Rowerowe MPL.
20:00 – Zamknięcie mety trasy TR120
21:00 – Zamknięcie mety trasy TP50 i TR120

16 maja 2021 (niedziela)

08:15 – odprawa trasy TP-25 i MPL
08:30 – start trasy TP-25 i MPL
08:45 – odprawa trasy TRb50
09:00 – start trasy TRb50
15.00 – limit czasu obu tras
15.30 – zamknięcie mety obu tras
16.30 – opuszczenie bazy

7. Opłata startowa:

Trasy TP50, TR120 – 70 zł
Trasa TP25, TRb50 – 50 zł (obie trasy za darmo dla uczestników TP50 i TR120)
Dzieci i młodzież do lat 16 – 30 zł

Dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie – start bez opłat.

Wpłata wpisowego – tylko gotówką w bazie rajdu!

8. Zapisy

Od 31 marca 2021 do 13 maja 2021 – elektroniczne, linki poniżej. W dniach 14.05 – 16.05.2021 – w biurze zawodów.
Link do zapisów tras TP25, TP50 i TR120: https://elektronicznezapisy.pl/event/5615/strona.html
Link do zapisów trasy TR50b : https://elektronicznezapisy.pl/event/5683/strona.html
Uczestnicy Mistrzostw Polski Lekarzy zapisują się standardowo jak wszyscy inni uczestnicy, ale na starcie muszą powiadomić organizatora o umieszczeniu ich w klasyfikacji MPL, a uczestnicy trasy rowerowej zapisują się na TR120
Ponieważ system elektroniczny nie pozwala na zapisy na 2 trasy, zapisy na TRB50 oraz TP25 (dla uczestników TR120 i TP50) będą prowadzone w biurze zawodów.

9. Zasady rywalizacji

I. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 25 (ok. 25 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 6,5 godzin i pokonując pieszo całą trasę (ok. 25 km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 30 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień lub zamknięciu mety zawodnik jest nieklasyfikowany(NKL). O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK.W ramach tej trasy zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski Lekarzy na 25km, na tych samych zasadach

II. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP50 ( 50 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 13 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 50km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 30 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień lub zamknięciu mety zawodnik jest nieklasyfikowany(NKL). O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK . W ramach tej trasy zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski Lekarzy na 50km, na tych samych zasadach

III. Na Trasie Rowerowej TR-120 o klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. Punktów Wagowych (PW) uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę. PK mają różną wartość PW. Wartość PK zależy od jego trudności i odległości od Bazy Rajdu. Punkty te będą oznaczone grupami na mapie wyróżnikami cyfrowymi stosownie do swojej wagi. W przypadku przekroczenia limitu czasu, za każdą rozpoczętą minutę spóźnień, od wyniku uczestnika odejmuje się jeden PW. Limit na trasę – 11 godzin. Limit spóźnień – 30 minut. Po upływie 30 minut lub po zamknięciu mety zawodnik jest automatycznie zdyskwalifikowany! W ramach tej trasy zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski Lekarzy na 60km – do zaliczenia będzie połowa trasy TR120. Zawodnicy sami wybierają dowolne 11PK (z 22PK). W tym przypadku o klasyfikacji decyduje najpierw większa liczba PK, a potem czas przejazdu (punkty PW nie mają znaczenia). Istnieje teoretyczna możliwość zaliczenia najpierw 11PK, w ramach MPL, a potem dokończenia trasy TR120, co wydłuży optymalny przejazd TR120 o ok. 7km.

IV. Trasa rowerowa bonusowa TRb50 jest przeznaczona głównie dla uczestników TR-120, gdyż tylko udział w obu trasach gwarantuje zwycięzcom nagrody finansowe. Nie będzie osobnej klasyfikacji TRb50, tylko klasyfikacja łączna TR120 i TRb50. Na trasie TR50b każdy PK ma wartość 1PW. Za każdą minutę przybycia po czasie, a wlimicie spóźnien odejmuje się 0,5 PW. O klasyfikacji łącznej uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. Punktów Wagowych (PW) uzyskanych na obu trasach przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia obu tras. Zwycięzcy łącznej klasyfikacji otrzymają nagrody finansowe. Na trasie TRb50 mogą startować również zawodnicy, którzy nie startowali na TR120, ale są pozbawieni szans na zwycięstwo. Limit czasu – 6h, po zamknięciu mety – NKL.

V. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami w skali 1: 50 000 (dla tras długich) i 1:25000 dla trasy TP25.

VI. Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją (dozwolona jest możliwość zapisu śladu trasy przez urządzenia elektroniczne schowane w czasie rajdu np. w plecaku – używanie ich do lokalizacji w trakcie zawodów równa się dyskwalifikacji). Dopuszcza się posiadanie zegarka z GPS ale tylko do zapisu śladu trasy. Używanie go wraz z mapą elektroniczna jest niedopuszczalne i równa się dyskwalifikacji.

VII. Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość tras pieszych i rowerowych jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK).

VIII. Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion (2D lub 3D) umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem (lub miejscu w sąsiedztwie PK) będzie kod napisany jaskrawym sprayem.

IX. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora lub lampionu należy wpisać długopisem kod (zaznaczony sprayem w okolicy PK np. na drzewie) w odpowiednie pole karty startowej lub wykonać zdjęcie. W przypadku pomyłki w zapisie PK w odpowiedniej rubryce, na karcie startowej będzie wskazane miejsce na wpis poprawkowy (rezerwowy).Wówczas należy tam wpisać odpowiedni nr PK i kod. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

X. Warunkiem sklasyfikowania startującego jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

XI. O klasyfikacji uczestnika na trasie TR120 decyduje w pierwszej kolejności większa liczba PW, potem większa liczba PK.

XII. O klasyfikacji uczestnika na trasach TP25 i TP50 decyduje w pierwszej kolejności większa liczba PK.

XIII. Przy identycznej ilości znalezionych punktów (PW i PK) o kolejności decyduje czas pokonania trasy.

XIV. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień (30 min po regulaminowym czasie) za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 1 PW (dla trasy TR120) lub 0,5 PK (dla tras TP25 i TP50)

XV. W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez organizatora zostaje nieklasyfikowany. (NKL)

XVI. Wszystkie trasy rozgrywane są w formie indywidualnej.

XVII. Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.

10.Nagrody:

Trasa TP50 – nagrody finansowe w wysokości co najmniej 30% wpływów z trasy: – I miejsce – 15%, II miejsce 10%, III miejsce – 5 %. Bez względu na płeć.

Trasa TR120 – nagrody upominki dla pierwszej trójki bez względu na płeć. Dla 3 najszybszych zawodników, którzy zdecydują się pojawić na mecie po zaliczeniu połowy trasy (11 PK) przewidujemy nagrody rzeczowe.

Na TP-25 organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca bez względu na płeć.

Trasa TRb50 – nagrody finansowe dla pierwszej trójki klasyfikacji łącznej (TR120 + TRb50) w wysokości co najmniej 30% wpływów z tras: – I miejsce – 15%, II miejsce 10%, III miejsce – 5 %. Bez względu na płeć.

Mistrzostwa Polski Lekarzy- puchary dla najszybszych, dyplomy dla wszystkich uczestników.

11. Świadczenia

• Minimum turystyczne: nocleg na polu namiotowym (niezbędny własny namiot) z dostępem do czajnika, łazienki itd. dla.
• Odpłatny nocleg w domkach góralskich na terenie ośrodka – 30 PLN od osoby za noc – dla 30 osób na każdą noc. Zapisy na noclegi u organizatora rajdu e-mailem lub telefonicznie
• Ciepły posiłek na mecie.
• Punkt żywieniowy na wszystkich trasach
• Pamiątkowa opaska kominowa dla każdego uczestnika.
• Nagrody dla najlepszych
Powyższe punkty mogą ulec modyfikacji ze względu na stan epidemii – prosimy o śledzenie komunikatów.
• Szczegółowe świadczenia dla zawodników oraz szczegóły dotyczące bazy, noclegu, punktów odżywczych, dojazdu itp. opisane będą w Komunikacie Startowym około 1 tydzień przed terminem Rajdu.

12. Wyposażenie obowiązkowe:

• maseczka
• kompas,
• telefon komórkowy z aparatem
• długopis.
• wyposażenie obowiązkowe roweru w przypadku poruszania się po drogach publicznych(dotyczy tras rowerowych)

13. Wyposażenie zalecane:

• apteczka pierwszej pomocy,
• dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
• woda i prowiant
• kask – dotyczy tras rowerowych

14. Klauzula informacyjna.

W stosunkach prawnych między uczestnikami Rajdu na Orientację PAZUR GRYFA 2021 a Organizatorem, stosuje się następującą klauzulę informacyjną:
„Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz. 1000, 1669). informujemy, iż:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOPA Słupsk – Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych z siedzibą ul. Rynek Rybacki 1 Słupsk, zwany dalej STOPA Słupsk- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania wyników Rajdu na stronie internetowej zawodów i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
– STOPA Słupsk pozyskała Pani/Pana dane osobowe w wyniku realizowania niniejszego Regulaminu Rajdu na Orientację PAZUR GRYFA 2021 zgłoszenia się Pana/Pani do Rajdu,
– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych
– ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.”

15. Zasady uczestnictwa w Rajdzie

a. Uczestnik Rajdu to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w biurze Rajdu, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis na oświadczeniu o znajomości Regulaminu.

b. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby od 16-tego roku życia (decyduje rok urodzenia) lub osoby niepełnoletnie, które zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w Rajdzie od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL lub obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze Rajdu.

c.Wszyscy uczestnicy startujący w Rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze Rajdu:
– podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służącym do kontroli daty urodzenia,
– warunkiem dopuszczenia uczestnika do Rajdu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie,
– zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających jak również spożywania ich podczas Rajdu,
– uczestnik Rajdu ma pełną świadomość, że udział w nim związany jest z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku (urazowości) organizmu (również zgonu) oraz możliwe są również szkody, straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki

d. Uczestnik podpisując niniejsze oświadczenia:
– posiada pełną znajomość Regulaminu Rajdu na Orientację PAZUR GRYFA 2021
– potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Rajdzie.
– rozważył i ocenił własne możliwości fizyczne i psychiczne, zweryfikował zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Rajdzie, startuje w Rajdzie dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność,

e. Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych
W przypadku innych zagrożeń, (pożar, burza z wyładowaniami itp.) uczestnicy podporządkowują się kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

f. W czasie trwania Rajdu uczestnicy mają prawo pokonywać trasę biegiem, marszem, trasa TR-120 rowerem – nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław (poza brodami wskazanymi przez organizatora) .

g. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec osób trzecich oraz szkody wyrządzone przez osoby trzecie uczestnikom Rajdu Organizator nie odpowiada.

h. Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art.30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.

i. Obowiązuje zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami „ścinka drzew – zakaz wstępu” itp. chyba, że przed Rajdem Organizator poinformuje o zmianie tego zakazu.

j. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

k. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatora i innych służb ważnego dowodu tożsamości.

l. Organizator ma prawo wycofania uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego Regulaminu.

ł. Dopuszcza się do startu uczestników z psami – zakaz puszczania psów wolno.

m. Zabrania się używania rowerów z napędem elektrycznym lub podobnym tego typu wspomaganiem. Po stwierdzeniu takiego zdarzenia zawodnik będzie zdyskwalifikowany.

n. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed wyruszeniem na trasę Rajdu.

o. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się od ryzyk we własnym zakresie.

p. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 4 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone do 7 dni od zakończenia Imprezy, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

q. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika do jego przestrzegania.

r. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:– na mecie, – w bazie Rajdu– telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu +48 602 449 660 jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

s. Z uwagi na stan epidemii przed Rajdem pojawi się Komunikat dotyczący bezpieczeństwa epidemiologicznego, o którego przestrzeganie będziemy prosili. Na chwilę obecną trzeba będzie nosić maseczki w zamkniętych pomieszczeniach i w trakcie odprawy i startu tras, oraz utrzymywać dystans min. 1,5m.

Dodaj komentarz