Komunikat startowy

Posted on by

1. Zespół Organizacyjny:
Tomasz Wiktorzak – kierownik zawodów, sędzia główny, budowniczy tras pieszych tel. +48 602 268 966
Sławomir Ćwirko – współorganizator, obsługa techniczna zawodów, STOPA Słupsk
Wojciech Wilkowski – współorganizator, obsługa techniczna zawodów, SSI Aktywni Damnica
Krzysztof Świetlik – budowniczy tras rowerowych

2. Termin i miejsce zawodów:
25 lipca 2015 roku, Zespół Szkół w Damnicy, ul. Konopnickiej 1, powiat słupski, woj. pomorskie. Zawody odbywają na terenie i okolicy Doliny Łupawy.

3. Baza i biuro zawodów:
Zespół Szkół w Damnicy, ul.Konopnickiej 1, powiat słupski, woj.pomorskie, http://zsdamnica.pl . Zapewniamy nocleg w warunkach turystycznych (własna karimata) w dniach 24-26 lipca.

4. Forma rozgrywania zawodów:
• Trasa Piesza TP12 – indywidualna (dopuszczalne są zespoły 4 osobowe jako 1 team)
• Trasa Piesza TP50 – indywidualna
• Trasa Rowerowa TR 50 – indywidualna
• Trasa Rowerowa TR 100 – indywidualna
Wszystkie trasy pokonywane są w formule scorelauf – czyli zaliczanie punktów kontrolnych w dowolnej kolejności, bez tzw. punktów stowarzyszonych.

5. Program zawodów:

24 lipca 2015
18:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

25 lipca 2014
05:30 – Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu: trasy TP50, TR 100
07:00 – Odprawa techniczna TP50
07:30 – Start trasy TP50,
07:40 – Odprawa techniczna – trasa TR100
08:00 – Start trasy TR100
08:15 – Praca sekretariatu rajdu: trasy TR50, TP12.
10.30 – Odprawa techniczna trasy TR50
11.00 – Start trasy TR50
11.05 – Odprawa techniczna trasy TP12
11.15 – Start trasy TP12
17.15 – Zamknięcie mety trasy TP12
17.30 – Ceremonia wręczenia nagród trasy TP12
19.00 – Zamknięcie mety trasy TR 50
20:30 – Zamknięcie mety trasy TP50
21:00 – Zamknięcie mety trasy TR100
21.30 – Zakończenie rajdu, wręczenie nagród trasy TR50,TR100,TP50
22:00 – Wspólne ognisko lub zabawa przy muzyce mechanicznej (ustalenie na miejscu w zależności od ilości chętnych).

Od godz. 13.00 na terenie bazy partnerzy rajdu na swoich stoiskach przygotują różne atrakcje dla dzieci i dorosłych, a także znajdować się będą stoiska gastronomiczne. Czas muzycznie umilać będzie profesjonalny DJ Mathew .

26.07.2015
11.00 – opuszczenie Bazy Rajdu

6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.pazurgryfa.slupsk.pl/zapisy, oraz poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów wraz z przedstawieniem dowodu wpłaty (dotyczy wpłat przelewem w ostatnim dniu czyli 24.07.2015)

7. Świadczenia startowe
• posiłek regeneracyjny po rajdzie
• punkty odżywcze z wodą i posiłkiem energetycznym na trasach (info przed startem)
• woda i napoje na mecie rajdu
• komplet kolorowych map i materiałów startowych,
• nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
• szatnie, toalety i prysznice w Bazie Zawodów,
• wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata

8. Postanowienia końcowe
• zawody odbędą się bez względu na pogodę,
• uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
• zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie zawodów,
• uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do świadczeń,
• na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,
• za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
• obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,
• ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

Dodaj komentarz