Regulamin

Posted on by

Regulamin Rajdu na Orientację Pazur Gryfa 11 Maja 2019

1. Rajd na Orientację „Pazur Gryfa” jest rajdem sportowo-turystycznym.

2. Cele Rajdu:
• potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,
• sprawdzenie granic własnej wytrzymałości iodporności psychicznej,
• popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
• integracja sympatyków turystyki.

3.Baza rajdu i termin.
Zespół Szkół w Łupawie,76-242 Łupawa 22, powiat słupski, województwo pomorskie.
Rajd odbędzie się 11.05.2019roku.

4.Zespół Organizacyjny:
• Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA Słupsk
• SSI Aktywni Damnica
• Kierownictwo Rajdu–Sławomir Ćwirko,Tomasz Wiktorzak,Sebastian Zabielski
• Budowniczy trasy TP50i sędzia główny – Tomasz Wiktorzak
• Budowniczy trasy TR100 – Sławomir Ćwirko
• Budowniczy trasTP25 i TP10 – Sebastian Zabielski

5.Trasy:
–Trasa piesza TP10 (ok. 10km) – trasa łatwa, turystyczna, przeznaczona dla całych rodzin.
Przewidziano dwie tury startów, aby zmniejszyć jednorazową ilość ludzi w lesie – g.10 i g.13
–Trasa piesza TP25 (ok.25 km) – trasa dla średnio zaawansowanych.
–Trasa piesza TP50 (ok. 50 km), trasa trudna i długa, przeznaczona dla zaawansowanych uczestnków
imprez na orientację, zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację .
–Trasa rowerowa TR120 (ok. 120 km) – trasa trudna, przeznaczona dla doświadczonych i wytrzymałych rowerzystów, zaliczana do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.
Mniej wytrwali kolarze mogą zaliczyć połowę trasy – będą specjalne nagrody.

6. Program zawodów

10 maja 2019

18:00 –Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

11 maja 2019

06:00 –Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu: trasy TR120, TP 50.
07:45 –Odprawa techniczna – trasa TP50.
08:00 –Start trasy TP50.
08:15 –Odprawa techniczna –trasa TR120.
08:30 –Start trasy TR120.
08:30 –Praca sekretariatu rajdu –trasyTP10. TP25.
08:45 –Odprawa techniczna trasy TP25.
09:00 –Start trasy TP25.
09.45 –Odprawa techniczna trasy TP10.
10:00 –Start trasy TP10 – pierwsza tura
12.45 -Odprawa techniczna trasy TP10
13.00 –Start trasy TP 10 – druga tura.
16:00 –Zamknięcie mety trasy TP 10 – pierwsza tura.
18:00 –Zamknięcie mety trasy TP25 .
19:00 -Zamknięcie mety trasy TP 10 –druga tura
20:30 –Zamknięcie mety trasy TR 120.
21:00 –Zamknięcie mety trasy TP50.

12 maja 2019

09:00 -Opuszczenie bazy rajdu przez uczestników.

7. Opłata startowa:

Trasy TP25, TP50, TR120:
Do 02.05.2019 – 45zł,
Od 02.05.2019 i w bazie rajdu –60 zł

Trasa TP10:
Dorośli i młodzież od lat 16:
Do 02.05.2019 – 20 zł
Od 02.05.2019 i w bazie rajdu – 30 zł
Dzieci do lat 15 – 10 zł

Mieszkańcy Gminy Potęgowo startują za darmo.

Wpłata wpisowego:
Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA Słupsk, ul. Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk
Nr konta bankowego: 48 2030 0045 1110 0000 0255 2960
Tytułem: trasa (TP10,TP25,TP50,TR120), imię i nazwisko
Przy wpłacie za cały team – należy podać nazwę zespołu lub poszczególne nazwiska.

8. Zapisy
Do 08 maja 2019 – elektroniczne. W dniu 11 maja 2019w biurze zawodów.
Link do zapisów: https://elektronicznezapisy.pl/event/3730.html

9. Zasady rywalizacji

I. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 10 (ok. 10km) jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 5 godzin i pokonując pieszo całą trasę (ok. 10km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 60 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień zawodnik lub team jest nieklasyfikowany(NKL). Przewidziano dwie tury starów – pierwsza tura g.11, druga tura g.14. O kolejności decyduje czas netto przejścia.

II. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 25 (ok. 25 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 8 godzin i pokonując pieszo całą trasę (ok. 25 km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 60 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień zawodnik lub team jest nieklasyfikowany(NKL) .

III. Podstawową zasadąna Trasie Pieszej TP50 ( 50 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 12 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 50km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 60 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień zawodnik jest nieklasyfikowany(NKL).

IV. Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej TR120 jest zaliczenie jak największej ilości PK(punktów kontrolnych) w limicie czasowym 11 godzin i pokonując rowerem całą trasę (ok. 120 km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 60 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień zawodnik jest nieklasyfikowany(NKL).

V. Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, poczym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

VI. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) w skali 1: 10 000 dla trasy pieszej TP10, oraz w skali 1: 50 000 trasy pieszej TP25, TP50 i trasy rowerowej TR120.

VII. Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją (dozwolona jest możliwość zapisu śladu trasy przez urządzenia elektroniczne schowane w czasie rajdu np. w plecaku – używanie ich do lokalizacji w trakcie zawodów równa się dyskwalifikacji). Dopuszcza się posiadanie zegarka z GPS ale tylko do zapisu śladu trasy. Używanie go wraz z mapą elektroniczna jest niedopuszczalne i równa się dyskwalifikacji.

VIII. Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość tras pieszych i rowerowych jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK).

IX. Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion (2D lub 3D) umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem (lub miejscu w sąsiedztwie PK) będzie kod napisany jaskrawym sprayem.

X. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora lub lampionu należy wpisać długopisem kod (zaznaczony sprayem w okolicy PK np. na drzewie) w odpowiednie pole karty startowej lub wykonać zdjęcie. W przypadku pomyłki w zapisie PK w odpowiedniej rubryce, na karcie startowej będzie wskazane miejsce na wpis poprawkowy (rezerwowy).Wówczas należy tam wpisać odpowiedni nr PK i kod. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

XI. Warunkiem sklasyfikowania startującego jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

XII. O klasyfikacji uczestnika decyduje czas końcowy , który uwzględnia zaliczenie punktów kontrolnych , oraz uwzględnienie i dodanie kar minutowych . Wynik końcowy jest sumą czasu zawodnika plus kary za brak punktów plus kary za tzw. minuty w limicie spóźnień.

XIII. Przy identycznej ilości znalezionych punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy.

XIV. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień (60 min po regulaminowym czasie) za każdą rozpoczętą minutę dolicza się dodatkowe 2 minuty do wyniku końcowego. Przykład : zawodnik melduje się na mecie TP 50 (limit 12h) z czasem 12h10min – jego kara wynosi 20 min, a wynikkońcowy wynosi – 12h30min.

XV. W przypadku braku punktu kontrolnego uczestnik otrzymuje dodatkowo 90 minut karnych do czasu końcowego. Przykład : zawodnik melduje się na mecie TP 50 (limit 12h) z czasem 10h ale bez 2 PK –jego wynik końcowy wynosi – 13h.

XVI. W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez organizatora zostaje nieklasyfikowany (NKL).

XVII. Na trasie pieszej TP10 dopuszczalne są zespoły wieloosobowe, natomiast trasy: TP 25, TP50 , i TR120 rozgrywane są w formie indywidualnej.

XVIII. Ukończenie trasy przez team wieloosobowy (dotyczy TP10) zaliczone jest po przekroczeniu mety i zdaniu karty przez wszystkie osoby z zespołu. W innym przypadku zespół jest zdyskwalifikowany.

XIX. Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.

10.Nagrody:
Trasa TP50 – nagrody finansowe w wysokości co najmniej 45% wpływów z trasy – I miejsce –20%, II miejsce 15%, III miejsce – 10 %.
Trasa TR120 – nagrody finansowe w wysokości co najmniej 45% wpływów z trasy – I miejsce –20%, II miejsce 15%, III miejsce –10 %.
Dla 3 najszybszych zawodników, którzy zdecydują się pojawić na mecie po zaliczeniu połowy trasy (10 PK) przewidujemy nagrody rzeczowe.

Na pozostałych trasach organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca na każdej trasie bez względu na płeć. Przewiduje się również nagrodę rzeczową dla najlepszej zawodniczki na trasie pieszej TP 50, oraz najlepszego teamu na trasie TP10 posiadającego w swoim składzie osobę do lat 13. O ilości i jakości nagród organizator będzie informował na bieżąco w trakcie dołączania kolejnych sponsorów rajdu.

11. Świadczenia
Szczegółowe świadczenia dla zawodników, oraz szczegóły dotyczące bazy, noclegu, punktów odżywczych, dojazdu itp. opisane będą w komunikacie startowym około 2 tygodnie przed terminem rajdu.

12. Wyposażenie obowiązkowe:
• kompas,
• telefon komórkowy z aparatem
• długopis.
• wyposażenie obowiązkowe roweru w przypadku poruszania się po drogach publicznych(dotyczy tras rowerowych)

13. Wyposażenie zalecane:
• apteczka pierwszej pomocy,
• dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
• woda i prowiant
• latarka czołowa
• kask –dotyczy tras rowerowych

14. Postanowienia końcowe:

A. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:
– na mecie,
– w bazie Rajdu
– telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu +48 602 449 660 jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

B. Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść lub biec (na TP 10, 25 i 50),oraz poruszać się rowerem (na trasach rowerowych), nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław (z wyjątkiem miejsc wskazanych przez organizatora – informacja przed startem).

C. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

D. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji
w sekretariacie przed Rajdem.

E. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

F. Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art. 30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.

G. Zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami „ścinka drzew – zakaz wstępu” itp. chyba, że przed rajdem organizator poinformuje o zmianie tego zakazu.

H. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

I. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.

J. Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.

K. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

L. Zabrania się używania rowerów z napędem elektrycznym lub podobnym tego typu wspomaganiem. Po stwierdzeniu takiego zdarzenia zawodnik będzie zdyskwalifikowany.

M. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

N. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.

Dodaj komentarz