Komunikat Startowy

Komunikat Startowy PAZUR GRYFA 2019

1. Zespół Organizacyjny:

Sławomir Ćwirko – kierownik zawodów, sędzia główny, budowniczy trasy rowerowej tel. +48 602 449 660
Tomasz Wiktorzak – współorganizator, budowniczy trasy TP-50 , szef bazy zawodów.
Sebastian Zabielski – współorganizator, budowniczy tras pieszych TP25 i TP10.
STOPA Słupsk – pomoc przy organizacji

2. Termin i miejsce zawodów:

11 maja 2019 roku, Zespół Szkół W Łupawie, Łupawa 22 , gmina Potęgowo,powiat słupski, woj. pomorskie. Zawody odbywają się na terenach Nadleśnictwa Łupawa i Leśny Dwór

3. Baza i biuro zawodów:

Zespół Szkół W Łupawie, Łupawa 22. Zapewniamy nocleg w warunkach turystycznych (własna karimata) w dniach 10.05.2019 – 12.05.2019

4. Forma rozgrywania zawodów:

· Trasa Piesza TP 10 – indywidualna i zespołowa
· Trasa Piesza TP 25 – indywidualna
· Trasa Piesza TP 50 – indywidualna
· Trasa Rowerowa TR 120 – indywidualna
Wszystkie trasy pokonywane są w formule scorelauf – czyli zaliczanie punktów kontrolnych w dowolnej kolejności, bez tzw. punktów stowarzyszonych.

5. Parametry tras

– TR120 – odległość optymalna 118,9 km , odległość azymutalna 82,2km
– TP50 – odległość optymalna 48,1 km , odległość azymutalna 38,9km
– TP25 – odległość optymalna 25,6 km , odległość azymutalna 19,9 km
– TP10 – odległość optymalna 9,6km , odległość azymutalna 7,3km

6. Program zawodów:

10 maja 2019
18:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu,

11 maja 2019
06:00 – Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu: trasy TR120, TP 50.
07:45 – Odprawa techniczna – trasa TP50.
08:00 – Start trasy TP50.
08:15 – Odprawa techniczna – trasa TR120.
08:30 – Start trasy TR120.
08:30 – Praca sekretariatu rajdu – trasy TP10. TP25.
08:45 – Odprawa techniczna trasy TP25.
09:00 – Start trasy TP25.
09:45 – Odprawa techniczna trasy TP10 – pierwsza tura.
10:00 – Start trasy TP10 – pierwsza tura.
12.45 – Odprawa techniczna trasy TP10.
13:00 – Start trasy TP10 – druga tura.
16:00 – Zamknięcie mety trasy TP 10 – pierwsza tura.
18:00 – Zamknięcie mety trasy TP25 .
19:00 – Zamknięcie mety trasy TP 10 – druga tura
20:30 – Zamknięcie mety trasy TR 120.
21:00 – Zamknięcie mety trasy TP50.
Ceremonie rozdania nagród odbędą się sukcesywnie w zależności od przybycia uczestników na metę rajdu. Informacja bieżąca w bazie zawodów.

12.05.2019
9.00 – opuszczenie Bazy Rajdu.

7. Zgłoszenia:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://elektronicznezapisy.pl oraz poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów wraz z przedstawieniem dowodu wpłaty (dotyczy wpłat przelewem w ostatnim dniu czyli 8.05.2019) .

8. Świadczenia startowe

· posiłek regeneracyjny po rajdzie
· punkty odżywcze z wodą i posiłkiem energetycznym na trasach (TP50 i TR120)
· woda i napoje na mecie rajdu
· komplet kolorowych map i materiałów startowych,
· nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
· szatnie i toalety w bazie zawodów,
· wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata

9. Postanowienia końcowe

· zawody odbędą się bez względu na pogodę,
· uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
· zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie zawodów,
· uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do świadczeń,
· na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,
· za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
· obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,
· ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,
· parking publiczny na ok. 40 samochodów dostępny przy szkole