Komunikat Startowy

Komunikat Startowy PAZUR GRYFA 2022

1. Zespół Organizacyjny:

Sławomir Ćwirko – kierownik zawodów, sędzia główny, budowniczy tras TR120, TP50 tel. +48 602 449 660
Sebastian Zabielski – współorganizator, budowniczy tras TR50, TP25, TP12
STOPA Słupsk – pomoc przy organizacji

2. Termin i miejsce zawodów:

VII Rajd na Orientację Pazur Gryfa odbędzie się 23 kwietnia 2022 w Zespole Szkół w Jezierzycach, ul. Szkolna 3, 76-200 Jezierzyce, województwo pomorskie
3. Baza i biuro zawodów:

Zespół Szkół w Jezierzycach, ul. Szkolna 3, 76-200 Jezierzyce, województwo pomorskie
Zapewniamy nocleg w warunkach turystycznych (własna karimata i śpiwór) w dniach 22.04.2022 – 24.04.2022
4. Forma rozgrywania zawodów:

· Trasa Piesza TP 12 – indywidualna i zespołowa
· Trasa Piesza TP 25 – indywidualna
· Trasa Piesza TP 50 – indywidualna
· Trasa Piesza TR 50 – indywidualna
· Trasa Rowerowa TR 120 – indywidualna
Wszystkie trasy pokonywane są w formule scorelauf – czyli zaliczanie punktów kontrolnych w dowolnej kolejności, bez tzw. punktów stowarzyszonych.

5. Program zawodów:

22 kwietnia 2022 (piątek)

18:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

23 kwietnia 2022 (sobota)

06:30 – Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu.
07:15 – wyjazd autobusem na miejsce startu trasa TP50.
07:45 – start trasy TP50.
08:15 – Odprawa techniczna – trasa TR120
08:30 – start trasy TR120
08:45 – wyjazd autobusem na miejsce startu – trasa TP25
09:00 – start trasy TP25
09:45 – odprawa techniczna trasy TR50
10:00 – start trasy TR50
10:15 – wyjazd autobusem na start trasy TP12
10:30 – start trasy TP12
16:30 – zamknięcie mety tras TP10, TR50 i TP25
21:00 – Zamknięcie mety trasy TP50 i TR120

24 kwietnia 2022 (niedziela)

09:00 – opuszczenie bazy

7. Zgłoszenia:

Od 22 marca 2022 do 21 kwietnia 2022 – elektroniczne, linki poniżej. W dniach 22.04 – 23.04.2022 – w biurze zawodów (ograniczona ilość).
Link do zapisów tras TP25, TR50, TP50 i TR120: https://elektronicznezapisy.pl/event/6926/strona.html
Link do zapisów trasy TP12 : https://elektronicznezapisy.pl/event/6927/strona.html

8. Świadczenia startowe

· posiłek regeneracyjny po rajdzie
· punkty odżywcze z wodą i posiłkiem energetycznym na trasach (TP50 i TR120)
· woda i napoje na mecie rajdu
· komplet kolorowych map i materiałów startowych,
· nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
· łazienki i toalety w bazie zawodów,
· wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata

9. Postanowienia końcowe

· zawody odbędą się bez względu na pogodę,
· uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
· zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie zawodów,
· uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do świadczeń,
· za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
· obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,
· ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,
· parking publiczny na ok. 40 samochodów dostępny przy bazie zawodów,