Oświadczenie i zgoda na start

W zakładce „Zapisy” udostępniliśmy wzór oświadczenia uczestnika oraz zgodę na start osoby niepełnoletniej. Druki będą również dostępne w biurze rajdu. Oświadczenie – wzór: http://pazurgryfa.slupsk.pl/wp-content/uploads/2023/03/oswiadczenie.pdf Zgoda na start osoby niepełnoletniej: http://pazurgryfa.slupsk.pl/wp-content/uploads/2023/03/zgoda.pdf