Regulamin

Posted on by

Regulamin Rajdu na Orientację Pazur Gryfa 18-19 marca 2023

 1. Rajd na Orientację „Pazur Gryfa” jest rajdem sportowo-turystycznym.
 2. Cele Rajdu:
  • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,
  • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
  • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku
  • popularyzacja walorów turystyczno – edukacyjnych Nadleśnictwa Sławno
 • wyłonienie Mistrzów Polski Lekarzy w Rajdach na Orientację
 • integracja sympatyków turystyki.
 1. Baza rajdu i termin.
  Ośrodek Dwie Wieże , 76-113 Chudaczewko, Chudaczewko 1, powiat sławieñski, województwo zachodniopomorskie.
  Rajd odbędzie się w dniach 18-19 marca 2023 roku.
 2. Zespół Organizacyjny:
  • Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA Słupsk

Kierownictwo Rajdu – Sławomir Ćwirko,  Sebastian Zabielski

– budowniczy trasy TP50, TP25 i TP12 – Sebastian Zabielski

– budowniczy trasy TR120, TRb50 i sędzia główny – Sławomir Ćwirko

 1. Trasy:

– Trasa piesza TP12 (ok.12 km) – trasa dla mało zaawansowanych, rodzin i młodzieży. Można startować w drużynach.

– Trasa piesza TP25 (ok.25 km) – trasa dla średnio zaawansowanych. W ramach tej trasy zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski Lekarzy w  Pieszych Rajdach na Orientację na 25km
– Trasa piesza TP50 (ok. 50 km), trasa trudna i długa, przeznaczona dla zaawansowanych uczestników imprez na orientację, zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację. W ramach tej trasy zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pieszych Rajdach na Orientację na 50km
– Trasa rowerowa TR120 (ok. 120 km) – trasa trudna, przeznaczona dla doświadczonych i wytrzymałych rowerzystów, zaliczana do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

– Trasa rowerowa TR50 (ok. 50 km) – trasa średnio trudna, przeznaczona dla  mniej wytrzymałych rowerzystów. W ramach tej trasy zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski Lekarzy w Rowerowych Rajdach na Orientację.– Na tej trasie zostanie też rozegrana dogrywka dla zawodników TR120 walczących o nagrody pieniężne.

 1. Program zawodów

17 marca 2023 (piątek)

 17:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

18 marca 2023 (sobota)

 06:00 – Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu.

 06:45 – Odprawa techniczna – trasa TP50 i Mistrzostwa Polski Lekarzy na 50km.

 07:00 – start trasy TP50.

07:15 – Odprawa techniczna – trasa TR120

07:30 – start trasy TR120 .

09:45 – odprawa techniczna trasy TP12

10:00 – start trasy TP12

15:30 – limit czasu TP12

16:00 – zamknięcie mety trasy TP12

19:00 – limit czasu TP50 i TR120

19:30 – Zamknięcie mety trasy TP50 i TR120

 19 marca 2023 (niedziela)

07:45 – odprawa trasy TP-25 i MPL

08:00 – start trasy TP-25 i MPL

08:45 – odprawa trasy TR50

09:00 – start trasy TR50 i MPL

15.00 – limit czasu obu tras

15.30 – zamknięcie mety obu tras

16.30 – opuszczenie bazy

 

7 . Opłata startowa:
Trasy  TP50, TR120 – 70 zł
Trasa TP25, TR50  – 60 zł (za darmo dla uczestników TP50 i TR120). Dzieci i młodzież do lat 16 – 30 zł

Trasa TP12 –  40 zł, Dzieci i młodzież do lat 16 – 20 zł

Dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie – start bez opłat.

Wpłata wpisowego – tylko gotówką w bazie rajdu!

 1. Zapisy
  Od 19 stycznia 2023 do 17 marca 2023 – elektroniczne, linki poniżej. Po 17 marca 2023 – w biurze zawodów.

Link do zapisów: https://elektronicznezapisy.pl/event/7915/strona.html

 1. Zasady rywalizacji
 2. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 12 (ok. 12 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 5,5 godzin i pokonując pieszo całą trasę (ok. 12 km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 30 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień lub zamknięciu mety zawodnik lub drużyna jest nieklasyfikowany(NKL). O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK.
 3. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 25 (ok. 25 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 7 godzin i pokonując pieszo całą trasę (ok. 25 km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 30 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień lub zamknięciu mety zawodnik jest nieklasyfikowany(NKL). O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK.W ramach tej trasy zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski Lekarzy na 25km, na tych samych zasadach

III. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP50 ( 50 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 12 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 50km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 30 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień  lub zamknięciu mety zawodnik jest nieklasyfikowany(NKL). O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK . W ramach tej trasy zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski Lekarzy na 50km, na tych samych zasadach

 

 1. Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej TR120 ( 120 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 11,5 godziny. Limit spóźnień – 30 minut. Po upływie 30 minut lub po zamknięciu mety zawodnik jest automatycznie zdyskwalifikowany! . O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK.
 1. Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej TR50 ( 50 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 6 godzin. Limit spóźnień – 30 minut. Po upływie 30 minut lub po zamknięciu mety zawodnik jest automatycznie zdyskwalifikowany! . O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK. W ramach tej trasy zostaną przeprowadzone Rowerowe Mistrzostwa Polski Lekarzy na 50km, na tych samych zasadach

Na trasie TR50 zostanie również rozegrana dogrywka dla zawodników TR120 walczących o nagrody pieniężne. O klasyfikacji dogrywki decyduje w pierwszej kolejności łączna liczba odnalezionych PK z obu tras, w drugiej kolejności czas przejazdu obu tras. Na prośbę zawodników czołówka TR120 może zostać wypuszczona metodą Gundersena, z zachowaniem przewagi czasowej z TR120. Zwycięzcy dogrywki otrzymają nagrody finansowe.

 1. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami w skali 1: 50 000

VII. Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją (dozwolona jest możliwość zapisu śladu trasy przez urządzenia elektroniczne schowane w czasie rajdu np. w plecaku – używanie ich do lokalizacji w trakcie zawodów równa się dyskwalifikacji). Dopuszcza się posiadanie zegarka z GPS ale tylko do zapisu śladu trasy. Używanie go wraz z mapą elektroniczna jest niedopuszczalne i równa się dyskwalifikacji.

VIII. Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość tras pieszych i rowerowych jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK).

 1. Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion (2D lub 3D) umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem (lub miejscu w sąsiedztwie PK) będzie kod napisany jaskrawym sprayem.
 2. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora lub lampionu należy wpisać długopisem kod (zaznaczony sprayem w okolicy PK np. na drzewie) w odpowiednie pole karty startowej lub wykonać zdjęcie. W przypadku pomyłki w zapisie PK w odpowiedniej rubryce, na karcie startowej będzie wskazane miejsce na wpis poprawkowy (rezerwowy).Wówczas należy tam wpisać odpowiedni nr PK i kod. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
 3. Warunkiem sklasyfikowania startującego jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

XII. O klasyfikacji uczestnika decyduje w pierwszej kolejności większa liczba PK , a potem czas przebycia trasy.

XIII. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień (30 min po regulaminowym czasie) za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK .

XIV. W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez organizatora zostaje nieklasyfikowany. (NKL)

 1. Wszystkie trasy rozgrywane są w formie indywidualnej, oprócz TP12, w której startują drużyny.

XVI. Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.

10 .Nagrody:
Trasa TP50 – nagrody finansowe w wysokości co najmniej 30% wpływów z trasy: – I miejsce – 15%, II miejsce 10%, III miejsce – 5 %. Bez względu na płeć.

Trasa TR120 – nagrody upominki dla pierwszej trójki bez względu na płeć.

Na TP-25  organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca bez względu na płeć.

Trasa TR50 – nagrody upominki dla pierwszej trójki bez względu na płeć.

Dogrywka TR50 –  nagrody finansowe dla pierwszej trójki klasyfikacji łącznej (TR120 + TR50) w wysokości co najmniej 30% wpływów z tras: – I miejsce – 15%, II miejsce 10%, III miejsce – 5 %. Bez względu na płeć.

Mistrzostwa Polski Lekarzy-  puchary dla najszybszych, dyplomy dla wszystkich uczestników.

Planowane  uhonorowanie pucharami podium lekarzy w kategoriach:

TP 50: miejsca 1-3 OPEN

TR 50: miejsca 1-3 OPEN

TP 25: miejsca 1-3 MĘŻCZYŹNI miejsca 1-3 KOBIETY miejsca 1-3 WETERANI ( roczniki 1973 i starsze)

Na trasie TP25 lekarze którzy zdobyli nagrodzone miejsca w więcej niż jednej kategorii (np. kobiet i weteran) otrzymają Puchary za kategorię  w której zajęli wyższą pozycję (jest to podyktowane chęcią udekorowania jak największej ilości zawodników).

Można łączyć starty na różnych trasach jeśli nie pokrywają się czasowo ( np. TP50 i TP 25)

 

 1. Świadczenia
 • Minimum turystyczne: nocleg na świetlicy z dostępem do czajnika, łazienki itd. dla pierwszych 20 osób, którzy zgłoszą taką potrzebę organizatorowi. 
 • Możliwość rozstawienia namiotu na terenie ośrodka.
 • Ciepły posiłek na mecie .
 • Punkt żywieniowy na trasach TP50 i TR-120
 • Płatny nocleg na terenie ośrodka w pokojach z łazienkami. Koszt noclegu – 50PLN od osoby za noc. Liczba miejsc ograniczona – ok. 25 miejsc na noc. Zgłoszenia mailem slawomir@cwirko.pl , lub telefonicznie 602449660
 • Szczegółowe świadczenia dla zawodników oraz szczegóły dotyczące bazy, noclegu, punktów odżywczych, dojazdu itp. opisane będą w Komunikacie Startowym około 1 tydzień przed terminem Rajdu.
 1. Wyposażenie obowiązkowe:
  • kompas,
  • telefon komórkowy z aparatem
  • długopis.
  • wyposażenie obowiązkowe roweru w przypadku poruszania się po drogach publicznych(dotyczy tras rowerowych)
 2. 13. Wyposażenie zalecane:
  apteczka pierwszej pomocy,
  • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
  • woda i prowiant
  • latarka czołowa
  • kask – dotyczy tras rowerowych//
 3. Klauzula informacyjna

W stosunkach prawnych między uczestnikami Rajdu na Orientację PAZUR GRYFA 2023 a Organizatorem, stosuje się następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz. 1000, 1669). informujemy, iż:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOPA Słupsk – Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych z siedzibą ul. Rynek Rybacki 1 Słupsk, zwany dalej STOPA Słupsk- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania wyników Rajdu na stronie internetowej zawodów i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

– STOPA Słupsk pozyskała Pani/Pana dane osobowe w wyniku realizowania niniejszego Regulaminu Rajdu na Orientację PAZUR GRYFA 2023 zgłoszenia się Pana/Pani do Rajdu,

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych

– ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.”

 

 1. Zasady uczestnictwa w Rajdzie
 2. Uczestnik Rajdu to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w biurze Rajdu, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis na oświadczeniu o znajomości Regulaminu.
 3. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby od 16-tego roku życia (decyduje rok urodzenia) lub osoby niepełnoletnie, które zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w Rajdzie od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL lub obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze Rajdu.
 4. Wszyscy uczestnicy startujący w Rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze Rajdu:

– podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służącym do kontroli daty urodzenia,

– warunkiem dopuszczenia uczestnika do Rajdu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie,

– zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających jak również spożywania ich podczas Rajdu,

– uczestnik Rajdu ma pełną świadomość, że udział w nim związany jest z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku (urazowości) organizmu (również zgonu) oraz możliwe są również szkody, straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki

 1. Uczestnik podpisując niniejsze oświadczenia:

– posiada pełną znajomość Regulaminu Rajdu na Orientację PAZUR GRYFA 2023

– potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Rajdzie.

– rozważył i ocenił własne możliwości fizyczne i psychiczne, zweryfikował zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Rajdzie, startuje w Rajdzie dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność,

 1. Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych

W przypadku innych zagrożeń, (pożar, burza z wyładowaniami itp.) uczestnicy podporządkowują się kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

 1. W czasie trwania Rajdu uczestnicy mają prawo pokonywać trasę biegiem, marszem, trasa TR-120 i TR50 rowerem – nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław (poza brodami wskazanymi przez organizatora) .
 2. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec osób trzecich oraz szkody wyrządzone przez osoby trzecie uczestnikom Rajdu Organizator nie odpowiada.
 3. Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art.30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.

 1. Obowiązuje zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami „ścinka drzew – zakaz wstępu” itp. chyba, że przed Rajdem Organizator poinformuje o zmianie tego zakazu.
 2. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatora i innych służb ważnego dowodu tożsamości.
 4. Organizator ma prawo wycofania uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego Regulaminu.

ł. Dopuszcza się do startu uczestników z psami – zakaz puszczania psów wolno.

 1. Zabrania się używania rowerów z napędem elektrycznym lub podobnym tego typu wspomaganiem. Po stwierdzeniu takiego zdarzenia zawodnik będzie zdyskwalifikowany.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed wyruszeniem na trasę Rajdu.
 3. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 4 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone do 7 dni od zakończenia Imprezy, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.
 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika do jego przestrzegania.
 5. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:– na mecie, – w bazie Rajdu– telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu +48 602 449 660 jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

 

Dodaj komentarz