Regulamin

Posted on by

Regulamin Rajdu na Orientację Pazur Gryfa 23 Kwietnia 2022

1. Rajd na Orientację „Pazur Gryfa” jest rajdem sportowo-turystycznym.

2. Cele Rajdu:
– potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,
– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
– popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
– popularyzacja walorów turystyczno – edukacyjnych Nadleśnictwa Ustka,
– wyłonienie Mistrzów Polski Lekarzy w Rajdach na Orientację,
– integracja sympatyków turystyki.

3. Baza rajdu i termin.
Zespół Szkół w Jezierzycach, ul. Szkolna 3, 76-200 Jezierzyce, województwo pomorskie.
Rajd odbędzie się w dniach 23 kwietnia 2022 roku.

4. Zespół Organizacyjny:
Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA Słupsk
Kierownictwo Rajdu – Sławomir Ćwirko, Sebastian Zabielski
– budowniczy trasy TP50, TR120 , sędzia główny– Sławomir Ćwirko
– budowniczy trasy TP12,TP25, TR50 – Sebastian Zabielski
– pozostałe sprawy organizacyjne – członkowie Stopa Słupsk

5. Trasy:
– Trasa piesza TP12 (ok.12 km) – trasa dla mało zaawansowanych, rodzin i młodzieży. Można
startować w drużynach. Limit uczestników 150 osób.
– Trasa piesza TP25 (ok.25 km) – trasa dla średnio zaawansowanych. Limit uczestników 150 osób.
–Trasa piesza TP50 (ok. 50 km), trasa trudna i długa, przeznaczona dla zaawansowanych uczestników
imprez na orientację, zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację . Limit
uczestników – 100 osób.
– Trasa rowerowa TR50 (ok. 50 km) – trasa średnio trudna,
– Trasa rowerowa TR120 (ok. 120 km) – trasa trudna, przeznaczona dla doświadczonych i wytrzymałych rowerzystów, zaliczana do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

6. Program zawodów

22 kwietnia 2022 (piątek)
18:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

23 kwietnia 2022 (sobota)
06:30 – Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu.
07:15 – wyjazd autobusem na miejsce startu trasa TP50.
07:45 – start trasy TP50.
08:15 – Odprawa techniczna – trasa TR120
08:30 – start trasy TR120
08:45 – wyjazd autobusem na miejsce startu – trasa TP25
09:00 – start trasy TP25
09:45 – odprawa techniczna trasy TR50
10:00 – start trasy TR50
10:15 – wyjazd autobusem na start trasy TP12
10:30 – start trasy TP12
16:30 – zamknięcie mety tras TP12, TR50 i TP25
21:00 – Zamknięcie mety trasy TP50 i TR120
24 kwietnia 2022 (niedziela)
09:00 – opuszczenie bazy

7 . Opłata startowa:
Trasy TP25, TP50, TR50, TR120 – 70 zł
Trasa TP12 – 40 zł
Dzieci i młodzież do lat 16 (wszystkie trasy) – 20 zł
Wpłata wpisowego – tylko gotówką w bazie rajdu!
Mieszkańcy Jezierzyc i uczniowie szkoły w Jezierzycach – bez opłat

8. Zapisy
Od 22 marca 2022 do 21 kwietnia 2022 – elektroniczne, linki poniżej. W dniach 22.04 – 23.04.2022 –
w biurze zawodów.
Link do zapisów tras TP25, TR50, TP50 i TR120:
https://elektronicznezapisy.pl/event/6926/strona.html
Link do zapisów trasy TP12 :
https://elektronicznezapisy.pl/event/6927/strona.html

9. Zasady rywalizacji

I. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 25 (ok. 25 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 7 godzin i pokonując pieszo całą trasę (ok. 25 km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 30 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień lub zamknięciu mety zawodnik jest nieklasyfikowany(NKL). O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK.

II. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP50 ( 50 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 13 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 50km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 15 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień lub zamknięciu mety zawodnik jest nieklasyfikowany(NKL). O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK.

III. Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej TR120 ( 120 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 12 godzin. Limit spóźnień – 30 minut. Po upływie 30 minut lub po zamknięciu mety zawodnik jest automatycznie zdyskwalifikowany! . O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK.

IV. Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej TR50 ( 50 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 6 godzin. Limit spóźnień – 30 minut. Po upływie 30 minut lub po zamknięciu mety zawodnik jest automatycznie zdyskwalifikowany! . O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw.
limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK.

V. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 12 (ok. 12 km) jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 5,5 godzin i pokonując pieszo całą trasę (ok. 12 km). Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 30 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień lub zamknięciu mety zawodnik lub drużyna jest nieklasyfikowany(NKL). O kolejności decyduje najpierw liczba zaliczonych PK, a potem czas przebycia trasy. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK.

VI. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami w skali 1: 50 000 (dla tras długich) , 1:25000 dla trasy TP25, 1:10000 dla trasy TP12.

VII. Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją (dozwolona jest możliwość zapisu śladu trasy przez urządzenia elektroniczne schowane w czasie rajdu np. w plecaku – używanie ich do lokalizacji w trakcie zawodów równa się dyskwalifikacji). Dopuszcza się posiadanie zegarka z GPS ale tylko do zapisu śladu trasy. Używanie go wraz z mapą elektroniczna jest niedopuszczalne i równa się dyskwalifikacji.

VIII. Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość tras pieszych i rowerowych jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK).

IX. Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion (2D lub 3D) umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem (lub miejscu w sąsiedztwie PK) będzie kod napisany jaskrawym sprayem.

X. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora lub lampionu należy wpisać długopisem kod (zaznaczony sprayem w okolicy PK np. na drzewie) w odpowiednie pole karty startowej lub wykonać zdjęcie. W przypadku pomyłki w zapisie PK w odpowiedniej rubryce, na karcie startowej będzie wskazane miejsce na wpis poprawkowy (rezerwowy).Wówczas należy tam wpisać odpowiedni nr PK i kod. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

XI. Warunkiem sklasyfikowania startującego jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów.

XII. O klasyfikacji uczestnika na trasach decyduje w pierwszej kolejności większa liczba PK.

XIII. Przy identycznej ilości znalezionych punktów (PW i PK) o kolejności decyduje czas pokonania trasy.

XIV. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień (15 lub 30 min po regulaminowym czasie) za każdą rozpoczętą minutę odejmuje się 0,5 PK

XV. W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez organizatora zostaje nieklasyfikowany. (NKL)

XVI. Trasy TP10, TP25, TR50, TR120 rozgrywane są w formie indywidualnej. Na trasie TP10 można startować indywidualnie lub drużynowo

XVII. Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.

10 .Nagrody:
Trasa TP50 – nagrody finansowe w wysokości co najmniej 30% wpływów z trasy: – I miejsce – 15%, II miejsce 10%, III miejsce – 5 %. Bez względu na płeć.
Trasa TR120 – – nagrody finansowe w wysokości co najmniej 30% wpływów z trasy: – I miejsce – 15%, II miejsce 10%, III miejsce – 5 %. Bez względu na płeć.
Na TP25, TR50, TP10 organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca bez względu na płeć.

11. Świadczenia
• Minimum turystyczne: nocleg w świetlicy z dostępem do czajnika, łazienki itd.
• Ciepły posiłek na mecie .
• Punkt żywieniowy na wszystkich trasach
• Nagrody dla najlepszych
• Szczegółowe świadczenia dla zawodników oraz szczegóły dotyczące bazy, noclegu, punktów odżywczych, dojazdu itp. opisane będą w Komunikacie Startowym około 1 tydzień przed terminem Rajdu.

12. Wyposażenie obowiązkowe:
• maseczka
• kompas,
• telefon komórkowy z aparatem
• długopis.
• wyposażenie obowiązkowe roweru w przypadku poruszania się po drogach publicznych(dotyczy tras rowerowych)

13. Wyposażenie zalecane:
• apteczka pierwszej pomocy,
• dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
• woda i prowiant
• kask – dotyczy tras rowerowych

14. Klauzula informacyjna
W stosunkach prawnych między uczestnikami Rajdu na Orientację PAZUR GRYFA 2022 a Organizatorem, stosuje się następującą klauzulę informacyjną: „Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz.
1000, 1669). informujemy, iż:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOPA Słupsk – Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych z siedzibą ul. Rynek Rybacki 1 Słupsk, zwany dalej STOPA Słupsk- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania wyników Rajdu na stronie internetowej zawodów i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
– STOPA Słupsk pozyskała Pani/Pana dane osobowe w wyniku realizowania niniejszego Regulaminu Rajdu na Orientację PAZUR GRYFA 2021 zgłoszenia się Pana/Pani do Rajdu,
– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych
osobowych
– ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.”

15. Zasady uczestnictwa w Rajdzie

a. Uczestnik Rajdu to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w biurze Rajdu, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis na oświadczeniu o znajomości Regulaminu.

b. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby od 16-tego roku życia (decyduje rok urodzenia) lub osoby niepełnoletnie, które zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w Rajdzie od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL lub obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze Rajdu.

c. Wszyscy uczestnicy startujący w Rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze Rajdu:
– podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służącym do kontroli daty urodzenia,
– warunkiem dopuszczenia uczestnika do Rajdu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie,
– zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających jak również spożywania ich podczas Rajdu,
– uczestnik Rajdu ma pełną świadomość, że udział w nim związany jest z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku (urazowości) organizmu (również zgonu) oraz możliwe są również szkody, straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki

d. Uczestnik podpisując niniejsze oświadczenia:
– posiada pełną znajomość Regulaminu Rajdu na Orientację PAZUR GRYFA 2022
– potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Rajdzie.
– rozważył i ocenił własne możliwości fizyczne i psychiczne, zweryfikował zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Rajdzie, startuje w Rajdzie dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność,

e. Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych
W przypadku innych zagrożeń, (pożar, burza z wyładowaniami itp.) uczestnicy podporządkowują się kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

f. W czasie trwania Rajdu uczestnicy mają prawo pokonywać trasę biegiem, marszem, rowerem (na trasach rowerowych) – nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław (poza brodami wskazanymi przez
organizatora) .

g. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec osób trzecich oraz szkody wyrządzone przez osoby trzecie uczestnikom Rajdu Organizator nie odpowiada.

h. Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art.30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni;
niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu. W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.

i. Obowiązuje zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami „ścinka drzew – zakaz wstępu” itp. chyba, że przed Rajdem Organizator poinformuje o zmianie tego zakazu.

j. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

k. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatora i innych służb ważnego dowodu tożsamości.

l. Organizator ma prawo wycofania uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego Regulaminu.

ł. Dopuszcza się do startu uczestników z psami – zakaz puszczania psów wolno.

m. Zabrania się używania rowerów z napędem elektrycznym lub podobnym tego typu wspomaganiem. Po stwierdzeniu takiego zdarzenia zawodnik będzie zdyskwalifikowany.

n. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed wyruszeniem na trasę Rajdu.

o. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się od ryzyk we własnym zakresie.

p. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 4 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone do 7 dni od zakończenia Imprezy, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

q. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika do jego przestrzegania.

r. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:– na mecie, – w bazie Rajdu– telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu +48 602 449 660 jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

s. Z uwagi na stan epidemii przed Rajdem pojawi się Komunikat dotyczący bezpieczeństwa epidemiologicznego, o którego przestrzeganie będziemy prosili. Na chwilę obecną trzeba będzie nosić maseczki w zamkniętych pomieszczeniach i w trakcie odprawy i startu tras, oraz utrzymywać dystans min. 1,5m.

Dodaj komentarz